GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Anita Zontek-Sajnoga

Psycholog kliniczny Psychoterapeuta GPP Anita Zontek‑Sajnoga Oferta

Oferta pomocy dla osób dorosłych

  • konsultacje psychologiczne i psychoedukacja

     -  wstępne rozpoznanie trudności oraz możliwości działania i pomocy. Spotkania o charakterze konsultacji psychologicznej, psychoedukacyjnej i diagnostycznej mogą prowadzić do podjęcia decyzji o dalszej terapii.
  • psychoterapia indywidualna

     -  początek tego procesu związany jest z umową kontraktu terapeutycznego, precyzującego cele spotkań i zasady takie jak częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji.
    Rozmowa terapeutyczna pozwala lepiej dookreślić własne zasoby i potrzeby, a to także źródła problemów. Sprzyja poprawie funkcjonowania, jest okazją do zmiany w kierunku głębszego przeżywania i rozumienia siebie i swoich relacji z ludźmi.

Udzielana pomoc psychologiczna i psychoterapia może dotyczyć zagadnień poruszonych w propozycjach zaproszeń  " GPP "  " psychopomoc.net.pl ", nawyków i zachowań przedstawionych w artykule " PRZYMUS POWTARZANIA ", ale nie tylko.

Czas trwania powyższej konsultacji lub sesji psychoterapeutycznej 50 minut.

Cennik. Opłata za konsultacje i sejsę psychoterapii wynosi 100 zł.

Termin i miejsce uzgadniam telefonicznie " Rejestracja Połączenie    PL (+48) 605 656 416 ".