Psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Oferta GPP Anita Zontek‑Sajnoga

Oferta pomocy dla osób dorosłych

  • konsultacje psychologiczne i psychoedukacja

     -  wstępne rozpoznanie trudności oraz możliwości działania i pomocy. Spotkania o charakterze konsultacji psychologicznej, psychoedukacyjnej i diagnostycznej mogą prowadzić do podjęcia decyzji o dalszej terapii.
  • psychoterapia indywidualna

     -  początek tego procesu związany jest z umową kontraktu terapeutycznego, precyzującego cele spotkań i zasady takie jak częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji.
    Rozmowa terapeutyczna pozwala lepiej dookreślić własne zasoby i potrzeby, a to także źródła problemów. Sprzyja poprawie funkcjonowania, jest okazją do zmiany w kierunku głębszego przeżywania i rozumienia siebie i swoich relacji z ludźmi.