GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Anita Zontek-Sajnoga

Psycholog Kliniczny Psychoterapeuta Uzależnień Zaburzeń Bielsko-Biała

Oferta pomocy dla osób dorosłych

  • konsultacja psychologiczna i psychoedukacja

     - wstępne rozpoznanie trudności, możliwości działania, wsparcia, pomocy. Spotkania o charakterze konsultacji psychologicznej, psychoedukacyjnej, diagnostycznej mogą prowadzić do podjęcia decyzji o dalszej terapii.

  • psychoterapia indywidualna

     - początek tego procesu związany jest z zawarciem kontraktu terapeutycznego, precyzującego cele spotkań i zasady takie jak częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji.
    Rozmowa terapeutyczna pozwala lepiej dookreślić własne zasoby i potrzeby, a także źródła problemów. Sprzyja poprawie funkcjonowania, jest okazją do zmiany w kierunku głębszego przeżywania i rozumienia siebie i swoich relacji z ludźmi.

Udzielana pomoc psychologiczna i psychoterapia może dotyczyć zagadnień poruszonych w propozycjach zaproszeń strona główna  " GPP " " psychopomoc.net.pl ", oraz nawyków i zachowań przedstawionych w  moim artykule " PRZYMUS POWTARZANIA " z roku 2013 umieszczonego także na podstronie " Quo-Vadis ", ale nie tylko.

Cennik. Konsultacja 140zł, psychoterapia 140 zł.

Czas trwania powyższych konsultacji lub sesji psychoterapeutycznej 50 minut.

Proponuje " KONTAKT ".

Termin i miejsce uzgadniam telefonicznie

"Rejestracja Połączenie PL (+48) 605 656 416".