GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Anita Zontek-Sajnoga

Psychoterapeuta psycholog kliniczny terapia uzależnień Bielsko Oferta

Oferta pomocy dla osób dorosłych

  • konsultacja psychologiczna i psychoedukacja

     - wstępne rozpoznanie trudności, możliwości działania, wsparcia, pomocy. Spotkania o charakterze konsultacji psychologicznej, psychoedukacyjnej, diagnostycznej mogą prowadzić do podjęcia decyzji o dalszej terapii.

  • psychoterapia indywidualna

     - początek tego procesu związany jest z zawarciem kontraktu terapeutycznego, precyzującego cele spotkań i zasady takie jak częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji.
    Rozmowa terapeutyczna pozwala lepiej dookreślić własne zasoby i potrzeby, a także źródła problemów. Sprzyja poprawie funkcjonowania, jest okazją do zmiany w kierunku głębszego przeżywania i rozumienia siebie i swoich relacji z ludźmi.

Udzielana pomoc psychologiczna i psychoterapia może dotyczyć zagadnień poruszonych w propozycjach zaproszeń  " GPP " " psychopomoc.net.pl ", nawyków i zachowań przedstawionych w " PRZYMUS POWTARZANIA ", ale nie tylko.

Cennik. Konsultacja 120zł, psychoterapia 100÷120 zł.

Czas trwania powyższych konsultacji lub sesji psychoterapeutycznej 50 minut.

Proponuje " KONTAKT ".

Termin i miejsce uzgadniam telefonicznie
"Rejestracja Połączenie
PL (+48) 605 656 416"
.